Animacja font-size


Różnica jest znaczna. Do tego Chrome podczas animacji psuje layout. Zrobiłem szersze badania* i stwierdziłem co następuje:

  • Inne przeglądarki, tj.: Opera (mac os/win xp), Firefox (win xp), IE8 animują tekst równie nie płynnie jak Chrome ale nie naruszają pudełek dookoła.
  • Chrome pod Windows XP animuje tak samo jak pod Mac OS.
  • Doświadczenia innych użytkowników sieci zdają się pokrywać z moimi.

* – Wszystkie przeglądarki w najnowszych dostępnych wersjach. Widoczne przyciski mają na stałe ustalone, wysokie wartości “height” oraz “line-height”. Dodatkowo ustalony “overflow:hidden”, pomimo którego Chrome wyrzuca coś poniżej dolnej krawędzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *